• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Riadenie kvality
  Riadenie kvality
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Témy záverečných prác 2017/2018

 • Témy záverečných prác pre Bc. – link
 • Témy záverečných prác pre Ing. – link

Napísali o nás v časopise Obrana

Uchádzači o štúdium

Vážení uchádzači o štúdium,

ponúkame Vám možnosť študovať študijný odbor Ochrana osôb a majetku v študijnom programe Bezpečnostný manažment vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (Bc., Ing. PhD.).

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Bezpečnostný manažment“ študijného  odboru „Ochrana osôb a majetku“ získa teoretické vedomosti,  praktické schopnosti a zručnosti, potrebné na vytváranie organizačnej štruktúry a riadenie systému na ochranu osôb, majetku a životného prostredia vo  výrobných a nevýrobných podnikových organizáciách a spoločnostiach (korporáciách), územnosprávnych jednotkách verejnej správy, právnych, vedeckovýskumných a kultúrnych inštitúciách, sociálnych, politických, náboženských, športových a iných organizáciách.

Absolvent je schopný v organizáciách vykonávať funkciu bezpečnostného manažéra, facility manažéra a ďalšie funkcie, umožňujúce mu riadiť bezpečnostné tímy pracovníkov na strednom a vyššom stupni riadenia, organizovať súčinnosť a koordinovať činnosť s inými bezpečnostnými subjektmi

Študenti majú možnosť participovať na výskume katedry v oblasti ochrany osôb a majetku. V oblasti výskumu bezpečnosti katedra patrí medzi top pracoviská v SR i ČR.

Štúdium je obohatené aktivitami organizovanými katedrou zameranými na výcvik obrannej streľby, testovanie prielomovej odolnosti poplachových systémov, ukážky sebaobrany a ďalšími.

V prípade záujmu o štúdium nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa štúdia na našej katedre.

Deň otvorených dverí 2017

DOD  FBI UNIZA

17. februára 2017 o 10:00

v priestoroch fakulty v centre mesta na Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina (pri autobusovej stanici).

dod_2017

Technické kreslenie pre bezpečnostné inžinierstvo

SkriptaDovoľujeme si Vás informovať, že v najbližších dňoch už bude možné si zakúpiť nové skriptá

Technické kreslenie pre bezpečnostné inžinierstvo

v predajni EDIS v priestoroch Žilinskej univerzity.

 

Veríme, že táto publikácia pomôže študentom lepšie porozumieť zásadám technického kreslenia a tiež pomôže základným zručnostiam s programom AutoCAD.

Ukážku skrípt nájdete tu.

 

 

Doktorandské štúdium – prijímačky 2016/2017

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2016/2017. Termín podávania prihlášok je do 31. mája 2016. Viac tu.

Životopis plk. prof. Ing. Ľubomíra Belana, CSc. zverejnený v Oxford Encyklopedia

Oxford Belan

FACTUM – CREATO – CHARISMA

Činy – Tvorivosť – Charizma

Uchovávať životopisy výnimočných osobností pre ďalšie generácie je hlboko zakorenenou tradíciou v dejinách ľudstva.

Predchodcov dnešných životopisných encyklopédií možno nájsť už v staroveku. Životopis filozofa a spisovateľa Plutarcha je ešte aj dnes najbohatším zdrojom informácií pre životné príbehy mnohých ľudí modernej doby. V období renesancie uverejnil Filippo Villani „vite“ podľa vzoru gréckych súborných životopisov. Opisuje tu Florenciu ako veľkú rodinu, ktorej najtalentovanejším deťom stavia pomníky.

V roku 1849 sa prvá životopisná encyklopédia venovala britskej kráľovskej rodine, vysokej šľachte, politikom, sudcom a dôstojníkom.

V roku 1897 sa objavilo prvé moderné vydanie encyklopédie bratrancov Blackovcov v Anglicku. V tej dobe sa už vydávali životopisy osobností rôznych povolaní.

Oxford Encyclopedia sa teraz obzerá na viac ako 160 rokov trvajúcu tradíciu a predurčila si úlohu urobiť z encyklopédie to, čo sa od nej v 21. storočí očakáva – renomovaný lexikón úspešných ľudí a modernú online sieť, ktorá zodpovedá duchu dnešnej doby. (www.oxfordpedia.com/sk)

 

Rada vysokých škôl – oznámenie

Informácia z rokovania Rady vysokých škôl (RVŠ) 1.12.2015:
Objem finančných prostriedkov pre vysoké školy je nedostatočný a nevytvára podmienky na rozvoj vysokých škôl, necháva ich na úrovni prežívania, čo ohrozuje konkurencieschopnosť a už blízku budúcnosť Slovenska.

Rada sa zároveň (more…)

Otvorenie Univerzitného vedeckého parku

Žilinská univerzita v Žiline otvorila dňa 7.12.2015 Univerzitný vedecký park (UVP) a Výskumné centrum ŽU, ktorých ambíciou je pomocou technologických inovácií zlepšiť kvalitu života a špičkovým výskumom podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu aj celého Slovenska.
Aj naša fakulta bude mať v rámci Univerzitného vedeckého (more…)

Žilinská univerzita 2015