ANALÝZA ÚROVNE IMPLEMENTÁCIE NÁRODNÝCH KVALIFIKAČNÝCH
RÁMCOV NKR V KRAJINÁCH VIŠEGRÁDSKEHO PRIESTORU

Projekt ukončený

  NÁZOV PROJEKTU

Analýza úrovne implementácie národných kvalifikačných rámcov
NKR v krajinách Višegrádskeho priestoru

 

The National Qualifications Framework NQF in V4 Countries
the analysis of the implementation level

    

  POPIS A CIELE PROJEKTU

Národný kvalifikačný rámec NKR je nástrojom, ktorý má za cieľ zvýšiť kvalitu vzdelávania v európskych krajinách na základe implementácie Európskeho kvalifikačného rámca EKR.

 

Základným cieľom riešenia projektu je vymedzenie aktuálneho stavu realizácie Národných kvalifikačných rámcov NKR v krajinách Višegrádskeho priestoru.

    

  Stanovené úlohy na splnenie cieľa a fázy ich plnenia

 

Etapa

            Druh činnosti

VII - VIII

2013

Stretnutia týmu expertov z Česka, Poľska, Slovenska a Maďarska, za účelom vymedzenia etáp zavádzania Národných kvalifikačných rámcov NKR v jednotlivých krajinách V4.

VIII/2013

I/2014

Analýza a hodnotenie aktuálnej úrovne zavádzania Národných kvalifikačných rámcov NKR v jednotlivých krajinách V4.

XI/2013

II/2014

Analýza a hodnotenie vplyvu implementácie Národných kvalifikačných rámcov NKR na otvorenom trhu práce.

II - IV

2014

Usporiadanie konferencie zameranej na realizáciu Národných kvalifikačných rámcov NKR vo všetkých krajinách V4.

III - VI

2014

Vypracovanie Správy o stave zavádzania Národných kvalifikačných rámcov NKR v každej krajine V4.

 

     V súlade s odporúčaním Európskeho parlamentu týkajúcich sa ustanovení Európskeho kvalifikačného rámca EKR pre celoživotné vzdelávanie zo dňa 23. mája 2008 sú európske krajiny zaviazané k zavedeniu Národných kvalifikačných rámcov NKR na svojej úrovni. Zámerom je teda vymedzenie aktuálneho stavu realizácie Národných kvalifikačných rámcov NKR v susedných krajinách V4.

 

     Určenie aktuálneho stavu realizácie Národných kvalifikačných rámcov NKR v krajinách V4 bude vykonané analýzou, hodnotením a porovnaním súčasnej úrovne implementácie Národných kvalifikačných rámcov NKR v Česku, v Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku, a tiež skúmaním vplyvu implementácie Národných kvalifikačných rámcov NKR na úrovni otvoreného trhu práce.

 

  Akcia

 

Medzinárodná konferencia prezentujúca úroveň zavádzania NKR v krajinách V4,  Wrocław, 25. apríla 2014.

 

International Conference on the recent implementation of the NQF in V4 countries, in Wroclaw on the 25th of April 2014.

 

  Výsledky a výstupy

 

     V rámci projektu bude zorganizovaná konferencia s výmenou názorov na realizáciu Národných kvalifikačných rámcov NKR v jednotlivých krajinách V4, a najmä výmena dobrých praktik v tejto oblasti. Na základe vecných diskusií počas konferencie a vopred vykonaného prieskumu bude vypracovaná správa o stave zavádzania Národných kvalifikačných rámcov NKR. Táto správa bude obsahovať:

 

  a) analýzu a hodnotenie procesu implementácie Národných kvalifikačných rámcov NKR v každej krajine V4;
  b) analýzu a hodnotenie vplyvu Národných kvalifikačných rámcov NKR na úrovni otvoreného trhu práce;
  c) popis dobrých praktik v oblasti implementácie a dokonalosti Národných kvalifikačných rámcov NKR v jednotlivých krajinách V4;
  d) vypracovanie odporúčaní ako aj zamerania ďalšej činnosti v oblasti zdokonaľovaní Národných kvalifikačných rámcov NKR v každej krajine V4 súčasne s prispôsobením sa meniacim podmienkam súčasného hospodárstva.

 


 

Analýza úrovne implementácie
národných kvalifikačných rámcov NKR
v krajinách Višegrádskeho priestoru

 

The National Qualifications Framework
NQF in V4 Countries the analysis
of the implementation level

 


 

Projekt spolufinancovaný
Medzinárodným Višegrádskym fondom

 


   Číslo projektu 21310075
   Začiatok riešenia projektu 1.7.2013
   Koniec riešenia projektu 30.6.2014

 

          

 

   
      

 

Designed by © vlk