FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215 / 1,  01026 Žilina

 

 

Zborníky a ďalšie materiály z konferencií
"Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí"

( Archív RKS od roku 2010 )

 


 

     2017    -    22. medzinárodná konferencia RKS
                       interaktívny zborník PDF  (ZIP - 32 MB)
     2016    -    21. medzinárodná konferencia RKS
     2015    -    20. medzinárodná konferencia RKS
     2014    -    19. medzinárodná konferencia RKS
     2013    -    18. medzinárodná konferencia RKS
     2012    -    17. medzinárodná konferencia RKS
     2011    -    16. medzinárodná konferencia RKS
     2010    -    15. medzinárodná konferencia RKS