FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215 / 1,  01026 Žilina

 

 

 

SAMOSTATNÉ WEBY FBI

(zálohy na serveri fbiw.uniza.sk)


PROJEKTY:

      APVV - Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava (ukončený projekt)

      V4 - Analýza úrovne implementácie národných kvalifikačných rámcov
           v krajinách višegrádskeho priestoru (ukončený projekt)

      ESF - Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov
           medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím (ukončený projekt)

 


Konferencia RKS:

      Archív materiálov (organizácia, príspevky, ...) z jednotlivých ročníkov
           konferencií - "Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí"