KONFERENCIA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU

prof. Ing. Jána BUJŇÁKA, CSc.
rektora Žilinskej univerzity v Žiline


Odborní garanti konferencie

prof. Ing. Pavel POLEDŇÁK, PhD.
doc. Ing. Jozef REITŠPÍS, PhD.
prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD.
prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD.


Vedecký výbor konferencie

PREDSEDA

prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD. - Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline, Slovensko

ČLENOVIA

prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc . – Akadémia policajného zboru v Bratislave, Slovensko

Ing. Dušan Brath – Odbor bezpečnosti a krízového riadenia MH SR, Slovensko

prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D. – Dopravná fakulta J. Pernera, UP, Česká republika

assoc. prof. Dr. Zoran ČEKEREVAC – Union University Belgrade, Srbsko

prof. Dr. Vladimir Cvetkovič – Faculty of Security Studies University Beograd, Srbsko

Dr.h.c. prof. mpx.h.c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD . – VŠEMvs v Bratislava, Slovensko

prof. Ing. Štefan HITTMÁR, PhD. – Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline, Slovensko

prof. Dr. hab. inž. Tadeus KASPROWICZ - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Poľsko

assoc. p rof. Želimir Kešetović ,PhD. – Faculty of Security Studies University Beograd, Srbsko

doc. Ing. Jozef KLUČKA, CSc. – Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline, Slovensko

Ing. Zdeněk KOPECKÝ, PhD . – Inštitút krízového manažmentu VŠE, Praha, Česká republika

doc. Ing. Vratislav KOZÁK, Ph.D. Fakulta manažmentu a ekonomiky UTB Zlín, Česká republika

prof. Ing. Milan MAJERNÍK, PhD. – Strojnícka fakulta, Technická Univerzita v Košiciach, Slovensko

prof. Gorazd Meško, Ph.D. University of Maribor, Slovenia

prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc . – Zdravotně sociální fakulta, JU  České Budejovice, Česká republika

prof. M. Eng. Petar Kolev KOLEV, Ph.D. – Higher School of Transport Sofia, Bulharsko

prof. Ing. Pavel POLEDŇÁK, PhD . – Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline, Slovensko

prof. Giovanni Randazzo , Ph.D. – Universita Degli Studi di Messina, Italy

prof. Ing. Jozef REITŠPÍS, PhD . – Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline, Slovensko

prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD . – Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline, Slovensko

doc. Ing. Jaroslav SIVÁK, CSc . – Quadriq, a.s., Liptovský Mikuláš, Slovensko

assoc. prof., Andrzej Surowiecki,  dr. hab. Inž . - Wroclaw University of Technology, Poland

brig. gen. prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc . – Univerzita obrany, Brno, Česká republika

assoc. prof. Bartel Van de Walle , Ph.D.- Tilburg University, the Netherlands

assoc. p rof. Detelin Lyubomirov V asilev , Ph.D. Higher School of Transport Sofia, Bulharsko

doc. Dr. inž. Zenon ZAMIAR – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wroclaw, Poľsko