SYSTEMATIZÁCIA TRANSFERU POKROKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A POZNATKOV
MEDZI PRIEMYSELNOU SFÉROU A UNIVERZITNÝM PROSTREDÍM

  Projekt ukončený     

  AKTUALITY


Workshop:

 Kvalita a cena služieb v súkromnej bezpečnosti

 

 Vedecko - odborný workshop s medzinárodnou účasťou.

 Termín:   17.6.2011.

 Miesto konania:    Stráža (okres Žilina).

 (bližšie informácie v pozvánke) 

 

  pozvánka zápisnica z workshopu
  program workshopu foto z workshopu

 

 

 

 

 

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím

 


 

      

 


 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

 Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU (OPV-2009/1.2/01-SORO) NFP č.26110230004 s názvom

   

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím.

 


              


 

Designed by © vlk