SYSTEMATIZÁCIA TRANSFERU POKROKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A POZNATKOV
MEDZI PRIEMYSELNOU SFÉROU A UNIVERZITNÝM PROSTREDÍM

  Projekt ukončený     

  AKTIVITY PROJEKTU


 

 
  1.1  Podpora výskumu a prenosu nových technológií a špičkovej odbornosti
  1.2  Informačné aktivity na zvýšenie záujmu podnik. sféry o výsledky výskumu a vývoja
  2.1  Programy na podporu spolupráce VŠ s priemyselnou praxou
  3.1  Podpora mobilít medzi univerzitou a podnikateľským sektorom
  4.1  Cezhraničná spolupráca za účelom implementácie výsledkov výskumu a vývoja
 

 


 

 

 

 

 

 

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím

 


 

      

 


 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

 Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU (OPV-2009/1.2/01-SORO) NFP č.26110230004 s názvom

   

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím.

 


              


 

Designed by © vlk