SYSTEMATIZÁCIA TRANSFERU POKROKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A POZNATKOV
MEDZI PRIEMYSELNOU SFÉROU A UNIVERZITNÝM PROSTREDÍM

  Projekt ukončený     

  DOKUMENTY


 

  Zápisnice

  17.1.2011 Zápisnica z pracovného stretnutia
  16.12.2010 Zápisnica zo stretnutia členov projektového tímu
  22.11.2010 Zápisnica zo stretnutia členov projektového tímu
  28.10.2010 Zápisnica zo stretnutia členov projektového tímu
  6.9.2010 Zápisnica zo stretnutia členov projektového tímu
  25.8.2010 Zápisnica zo stretnutia členov projektového tímu
  20.8.2010 Zápisnica zo stretnutia členov projektového tímu
  18.6.2010 Zápisnica zo stretnutia členov projektového tímu
  10.6.2010 Zápisnica zo stretnutia členov projektového tímu
  7.6.2010 Zápisnica zo stretnutia členov projektového tímu
  26.5.2010 Zápisnica zo stretnutia členov projektového tímu
  10.5.2010 Zápisnica zo stretnutia členov projektového tímu

 

 

 

 

 

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím

 


 

      

 


 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

 Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU (OPV-2009/1.2/01-SORO) NFP č.26110230004 s názvom

   

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím.

 


              


 

Designed by © vlk