SYSTEMATIZÁCIA TRANSFERU POKROKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A POZNATKOV
MEDZI PRIEMYSELNOU SFÉROU A UNIVERZITNÝM PROSTREDÍM

  Projekt ukončený     

  KONTAKTY


 

 

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

 


 

 

Projektový manažér

 

prof. Dr. Ing. Milan Sága

   041 / 513 2956

   milan.saga@fstroj.uniza.sk

 

 

 

Manažér monitoringu

 

Ing. Eva Carmen Poláčková

   041 / 513 2705

   eva.carmen@fstroj.uniza.sk

 

 

 

Manažér pre publicitu

 

Ing. Vladislav Kašpar, PhD.

   041 / 513 6861

   vladislav.kaspar@fsi.uniza.sk

 

 

 

Administratívny pracovník

 

Ing. Katarína Pazdziurková

   041 / 513 2954

   katarina.pazdziurkova@fstroj.uniza.sk

 


 

 

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím

 


 

      

 


 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

 Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU (OPV-2009/1.2/01-SORO) NFP č.26110230004 s názvom

   

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím.

 


              


 

Designed by © vlk